Hvad behandler vi?

Det er gruppen af børn og unge mellem 0 og 18 år, der henvises til en børnelæge. Årsagerne kan f.eks. være:

 • Almindelige sygdomme der trækker længere ud end forventet og derved bekymrer enten jer eller jeres egen læge
 • Hormon-, vækst- og/eller pubertetsforstyrrelser
 • Børn med luftvejssygomme, inkl. astmatisk bronchitis eller astma
 • Andre allergiske symptomer inkl. eczem, høfeber eller fødemiddelallergi
 • Længerevarende mavesmerter
 • Afføringsproblemer
 • Problemer med vandladning, herunder natlige problemer
 • Spiseproblemer
 • Maveproblemer inkl. reflux og opkastninger
 • Ernæringsproblemer
 • Manglende trivsel – enten fysisk eller psykisk
 • Udvikling, der afviger fra det forventede for alderen
 • Overvægtige børn
 • Hjertemislyd fundet rutinemæssigt ved børneundersøgelse
 • Symptomer, der giver bekymring for hjertesygdom
 • Almindelige børneundersøgelser (privatpatienter)
Første konsultation
Husk barnets
sygesikringskort/sundhedskort
evt. medicin
Ofte vil det endvidere være en god idé at medbringe en oversigt over barnets mål (vægt og højde).

Hvis det er aftalt med lægen medbringes udfyldte skemaer med symptomregistrering. Skemaer findes her.

For at få overblik over barnets trivsel i bredere forstand, vil børnelægen spørge til barnets sundhed frem til de aktuelle symptomer.

Gør det ondt?
Sædvanligvis sker der intet hos os, der er ubehageligt for barnet.

I de tilfælde hvor der er behov for eksempelvis allergitest, også kaldet priktest, vil det aldrig ske første gang. Barnet vil altid blive forberedt på det. Skulle der være behov for blodprøver, vil I få medgivet en laboratorie-seddel, så prøverne bliver taget på det nærmest liggende sygehuslaboratorium. Det er meget bevidst at prøverne ikke tages hos os, idet især mindre børn kan have svært ved at glemme en ubehagelig oplevelse, og det kan betyde at vi senere har svært ved at få en god kontakt med barnet.Hidden content

Læs mere om undersøgelserne
Se, hvordan du skal forberede dig til 1. konsultation.

Afhængig af symptomerne, der fører til børnelæge, gøres almindelig undersøgelse, hvor barnet ses og stetoskoperes, ofte vejes og måles.

Børn/unge med astma kan få målt lungefunktion (spirometri). Undersøgelsen kan som regel først gennemføres fra barnet er 5-6 år, da der skal kunne samarbejdes til at puste kraftigt i et slangesystem.

Børnehjertelægen foretager sommetider EKG (elektrocardiogram), hvor et apparat via små elektroder, der sættes på huden, måler hjertets elektricitet. Undersøgelsen fer smertefri.

Blodprøver henvises til et blodprøvelaboratorium i nærheden af jeres bopæl. Se laboratoriernes adresser, telefonnumre og åbningstider her. Til bedøvelse af huden kan man på apoteket købe et plaster med bedøvende creme, “Emla”. Vi kalder det ‘tryllecreme’. Det skal påsættes ca. 1-2 timer forud for blodprøvetagning.

Mistænkt allergi kan testes ved blodprøve eller ved en priktest. Små prøver af de mulige allergener testes på huden, normalt på underarmen. Det tager ca. 15 min. og gør ikke ‘ondt’ men prikker dog lidt i huden som en spids genstand. Det er dog vigtigt at understrege at positive hudprik-prøver skal tolkes sammen med den medicinske historie og kan ofte kun bruges, hvis der samtidig er påvist en sammenhæng mellem allergiske symptomer og allergenet. Læs mere om priktest.

Se slideshow om priktest – Hvordan foregår priktest?