Vejledninger

 

 

 

Her kan du læse svar på hyppigt stillede spørgsmål og finde en lang række links med relevant information:

INFO

Læs dette før jeres tid i Børnelægeklinikken:

Kære forældre,
vi glæder os til at modtage dit barn i Børnelægeklinikken og vil bestræbe os på at give jer et godt forløb. Vores målsætning er, at vi ikke slipper jer, før vi har en løsning på jeres barns problem.  Vi beder jer til gengæld om at være opmærksomme på betingelserne for jeres barns konsultation/konsultationstid hos Børnelægeklinikkens speciallæger. Konsultationerne er gratis, når dit barn har fået henvisning fra jeres egen læge, men udeblivelse udløser gebyr/egenbetaling. Husk derfor at aftale et tidspunkt, som I véd kan passe jer – så det ikke skal ændres igen.

  • Afbud/ændring gives i god tid pr. telefon allersenest den foregående hverdag inden kl. 09
  • Afbud kan ikke meldes pr. mail
  • Ved udeblivelse eller for sent afbud er der gebyr kr. 250
  • Akut opstået sygdom: Kontakt os FØR jeres konsultationstid
  • se yderligere detaljer nedenfor
Vedr. jeres tid i Børnelægeklinikken (inkl. om afbud/sygdom/udeblivelse)

Kære forældre,

vi glæder os til at modtage dit barn i Børnelægeklinikken og vil bestræbe os på at give jer et godt forløb. Vores målsætning er, at vi ikke slipper jer, før vi har en løsning på jeres barns problem.

Vi beder jer til gengæld om at være opmærksomme på betingelserne for jeres barns konsultation/konsultationstid hos Børnelægeklinikkens speciallæger, og de forudsættes bekendt på tidspunktet for aftalen:

Aftal et tidspunkt, som I véd kan passe jer – så det ikke skal ændres igen.

Mød frem til det aftalte tidspunkt; børnelægerne bestræber sig på, at der generelt ikke er unødig ventetid.

Afbud kan ikke meldes pr. mail (se dog særskilt nedenfor vedr. akut sygdom*)

HVIS der skulle opstå særlige forhold, der giver behov for at flytte tiden, skal det gøres hurtigst muligt, og medmindre der er helt særlige forhold, der gør sig gældende, skal en ændring af tiden gøres per telefon allersenest hverdagen inden før kl. 09. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer generelt vanskeliggør planlægning og kan øge ventetiden for jer i forløbet.

*Evt. akut opstået sygdom hos jeres barn på konsultationsdagen eller andet akut uopsætteligt: Ring og drøft det med os før jeres konsultationstid, så finder vi en løsning.

Såfremt Børnelægeklinikken ikke akut kan nås pr. telefon, sendes med det samme en mail med besked om, at I forsøger at komme igennem til os; i meddelelsesfeltet anføres ”AKUT” og et telefonnummer, hvor I kan nås samt den akut uopsættelige situation.

Dagen før den aftalte konsultation modtager du en automatisk sms med påmindelse om tidspunkt for konsultation. Sms’en kan ikke besvares.

Konsultationerne hos børnelægerne er gratis, når dit barn har fået henvisning fra jeres egen læge – men vær opmærksom på, at du ved udeblivelse eller for sent  afbud selv er pligtig til at betale et gebyr på kr. 250,- iht. Overenskomst om Speciallægehjælp. Ved dobbelttid eller løbetest, er gebyret på kr. 500,-

Akut afbud eller akut flytning af tid
Spørgsmål: Mit barn er blevet syg – og vi har en tid i dag - Hvad gør jeg?
Svar: Ring til Børnelægeklinikken og drøft med børnelægen/sygeplejersken, hvad I gør. Vi vil muligvis kunne tilbyde jer at komme alligevel. Hvis der først er telefontid efter det tidspunkt, hvor jeres barn har tid – eller hvis det har vist sig helt umuligt at komme igennem på telefonen – så send straks en mail, hvor I i emnefeltet skriver: “AKUT sygdom, afbud”. Sygemelding efter det tidspunkt, hvor barnet har tid, betragtes som udeblivelse, medmindre der er tale om akut uopsættelighed (alvorligt/akut) – så husk at give besked 
Blodprøver
Spørgsmål: Mit barn skal have taget blodprøver: Hvad gør jeg?
Svar: Tag på laboratoriet – blodprøverne er bestilt elektronisk. Du skal vælge et af KPLLs laboratorier; de findes i Pilestræde, København K (hovedlaboratoriet), Lyngby, Amager, Ballerup, Søborg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre ogTåstrup – se åbningstider, adresser mm. her:  https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/blodprover/Sider/Adresser-og-%C3%A5bningstider.aspx . Tidsbestilling er ikke nødvendig for blodprøver – du og dit barn møder blot op i åbningstiden – og laboratoriet bestræber sig på, at børn prioriteres. Når du møder, viser du dit barns sygesikringskort, så véd laboranterne, hvilke prøver, der skal tages. Resultaterne på undersøgelserme bliver sendt til børnelægen, hvor du får dem ved den næste aftalte konsultation. Har du ikke fået en tid til dette, så book tiden hos os på 45 85 88 99
Medicin – recept
Spørgsmål: Børnelægen i børnelægeklinikken har ordineret medicin – men jeg fik ingen recept. Hvad gør jeg?
Svar: Din medicin er sendt til receptserveren på apoteket og kan afhentes på et hvilket som helst apotek i Danmark. Du skal bare have dit barns sygesikringskort med.
Røntgenbillede eller UL-scanning
Spørgsmål: Mit barn skal have foretaget røntgenbillede: Hvor foregår det – og hvordan får jeg tid?
Svar: Røntgenbilleder og ultralydsscanning foregår på en røntgenklinik, med mindre du har aftalt andet med børnelægen. Henvisningen er sendt elektronisk til røntgenklinikkernses centrale sted ’Henvisningshotellet’. Vælg frit en røntgenklinik, der passer jer med hensyn til sted og ledige tider; se listen nedenfor. Svaret på undersøgelsen bliver sendt til børnelægen, hvor du får det ved den næste aftalte konsultation. Har du ikke fået en tid til dette, så book tiden hos os på 45 85 88 99.

RØNTGENKLINIKKER

Røntgenklinikken Trianglen 5
Trianglen 5,2100 København Ø
Tlf. 35 26 71 06
www.trianglen5.dk
rtg@trianglen5.dk
Røntgen – Ultralydklinikken
H. C. Ørstedsvej 70, l.tv., 1879 Frederiksberg,
Tlf. 35 35 78 06
www.rtg-ultralyd.dk
Michael Bachmann Nielsen, overlæge, professor, dr.med., ph.d
Røntgenklinikken Christianshavns Torv
Torvegade 45,2.tv., 1400 København K .
Tlf. 32 57 68 34
www.chr-rtg.dk
chr.rtg@mail.dk
Røntgenklinikken Nørrevold
Nørregade 40,5.,
1165 København K.
Tlf. 33 93 17 46
www.noerrevold.dk/
mail@noerrevold.dk
Røntgenklinik
Toftegårds 7,2500 Valby
Tlf. 36 46 49 13
- – - – - – - -

 

Røntgen-Ultralydklinikken
Amagerbrogade 195, 2300 København S.
Tlf. 32 55 58 11.
www.amagerroentgen.dk
info@amagerroentgen.dk
Røntgen & Ultralyd
Frederikssundsvej 80 B, 2400 København NV
Tlf. 38 10 20 81
www.rtgklinik.dk
Frederiksstadens røntgen- og ultralydsklinik
Store Kongensgade 90 A, 1264 København K
Tlf. 33 13 43 26
www.frederiksstadensklinik.dk
Røntgen og Ultralydklinikken
Vester Voldgade 9,1552 København V.
Tlf. 33 13 45 47
rtg-vestervold@mail.dk

MRI Ultralyd- og røntgen-klinikken v.

Peter Bangs Vej 3, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 87 03 95

www.roentgen-klinik.dk

Afføringsprøve
Spørgsmål:Mit barn skal have foretaget afføringsprøver: Hvordan gør jeg?
Svar: Afføringsprøver …..
Urinprøve
Spørgsmål: Mit barn skal have foretaget urinprøve: Hvordan gør jeg?
Svar: Har du fået udleveret prøvemateriale, kan du se i Vejledning til brug af Sarstedt Monovette urin analyse spoturin, Vejledning-til-brug-af-Sarstedt-Monovette-urin-analyse-spoturin …..
Links – om astma, allergi, priktest, kost, ernæring, hovedpine mm

ASTMA OG ALLERGI

Allergivaccination – Værd at vide – Læs pjece her

Astma-Allergi forbundet

Astma eller astmatisk bronchitis hos børn? Læs mere her
Astma-symptomer hos børn – hvilke og hvordan, læs mere her
Astma: Hvordan bruger jeg Turbuhaleren? Se video her

Fødevareallergi: Information – inkl. om diæter, se her

NES-spacer: Hvordan giver jeg mit lille barn medicin med inhalationsaerosol med spacer og maske? (Baseret på NES-Spacer), læs mere her
Peanutallergi – Vigtigt! – læs her

Priktest og blodprøver ved allergi: læs mere herSpirocort: Information om lægemiddel her
Spirocort Turbuhaler: Information om turbuhaler, medicinvejledning, brug; her – ses video om brugen her

KOST OG ERNÆRING

Diætister: Find din lokale i Hovedstaden her
Fødevareallergi: Information – inkl. om diæter, se her

HOVEDPINE
Hovedpine hos teenagere, gode råd, se her

Link vedr. utilsigtet hændelse

Ved ønske om indrapportering af en utilsigtet hændelse, kan du som patient eller pårørende få vejledning her

Se video

Forstå smerte og hvad der er at stille op